Povećajte motivaciju i produktivnost zaposlenika kroz transparentnu internu komunikaciju

Internom komunikacijom ostvarujemo prijenos informacija, ključnih za održavanje čvrstih odnosa unutar organizacije. Svakodnevno koristimo različite oblike komunikacije, često i u tišini, a bez dogovora i usklađenosti među članovima tima ili među timovima, teško je postići zajednički cilj. Kvalitetna interna komunikacija ključna je za uspješno obavljanje radnih zadataka i unaprjeđenje učinkovitosti u svakoj organizaciji. Bitno je da informacije o poslovanju pravovremeno stignu do zaposlenika, omogućavajući im direktan uvid u situacije relevantne za njihov rad.

Različite organizacije imaju različite pristupe internoj komunikaciji. U nekima je ona jasno strukturirana, s besprijekornim prijenosom informacija od voditelja do timova. No, postoje i situacije gdje dolazi do “gubitka signala”, što može rezultirati nedostatkom informacija ili njihovim neformalnim prijenosom. Važnost razumijevanja komunikacije i razvoj komunikacijskih vještina postaju ključni za izbjegavanje ovakvih problema.

Komunikacija je esencijalna u ljudskom postojanju, a posebno važna u situacijama krize. Kvalitetna interna komunikacija pridonosi smanjenju stresa i panike među zaposlenicima tijekom kriznih situacija poput pandemije, prirodnih katastrofa ili sigurnosnih prijetnji na radnom mjestu. Brza, jasna i promišljena komunikacija od strane organizacije ključna je za očuvanje povjerenja zaposlenika i održavanje pozitivne radne atmosfere.

Jasne i motivirajuće poruke koje se prenose internim kanalima komunikacije igraju ključnu ulogu u stvaranju osjećaja psihološke sigurnosti među zaposlenicima. Osiguravajući pravovremene informacije o situaciji i poduzetim mjerama, organizacija gradi povjerenje i podršku zaposlenika. Interna komunikacije također pomaže smanjiti negativne misli i neizvjesnosti vezane uz posao.

Interna komunikacija ima ključnu ulogu u jačanju povezanosti zaposlenika s organizacijom. Pravovremeni tok informacija, pohvale, i podrška komunikaciji od zaposlenika prema nadređenima doprinose motivaciji i uspješnom izvršavanju radnih zadataka. Osim što olakšava prijenos informacija, interna komunikacija može identificirati probleme te pridonijeti njihovom rješavanju.

Važno je naglasiti da neuspjeh u internom komuniciranju može rezultirati nedolaskom informacija do primatelja ili njihovo izobličenje. Greške su neminovne, ali umjesto optuživanja, važno je stvarati okruženje gdje je dopušteno postavljanje pitanja i traženje dodatnih pojašnjenja.

Otpor prema komunikaciji često proizlazi iz nezadovoljstva zaposlenika. Intervencije su tada ključne, a poboljšanje interne komunikacije može vratiti povjerenje, smanjiti otpor i povećati motivaciju radnika. Kroz usklađivanje s njihovim zahtjevima i pohvalama za rad, organizacija gradi snažnu internu komunikaciju koja pridonosi ukupnoj otpornosti i dobrobiti.

Više: https://www.ramiro.hr/upravljanje-ljudskim-resursima/interna-komunikacija

Objavljeno dana